Kom i gang
Icon VR TRAINER

Subcutan injektion i lår

I proceduren lærer du om fremgangsmåde ved subcutan injektion.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:20

Se video
Icon VR TRAINER

Scandinavian Stroke Scale

Vurdering af symptomer og sværhedsgrad af skader relateret til forreste del af hjernen.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

10:45

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af midline kateter

Lær om korrekt fremgangsmåde ved fjernelse af et midline kateter.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:30

Se video
Icon VR TRAINER

Skift af forbinding omkring midline kateter

Lær hvordan du plejer et midline kateter hygiejnisk korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:45

Se video
Icon VR TRAINER

Skift af forbinding omkring PICC-line kateter

Lær hvordan du plejer et PICC-line kateter hygiejnisk korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:25

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af PICC-line kateter

Lær om korrekt fremgangsmåde ved fjernelse af et PICC-line kateter.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:15

Se video
Icon VR TRAINER

Skift af drænbox

Lær hvordan du skifter en drænbox hygiejnisk korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Pleuracentese (Sygeplejerske)

Assistere lægen ved en udtømning af overskydende væske fra pleurahulen.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

07:45

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af Pleuradræn

I proceduren lærer du om fremgangsmåde ved fjernelse af pleuradræn

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:35

Se video
Icon VR TRAINER

Pleje af pleuradræn

Lær hvordan du plejer et pleuradræn hygiejnisk korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:30

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af pigtail dræn

I proceduren lærer du om fremgangsmåde ved fjernelse af et pigtail dræn.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Pleje af pigtail dræn

Lær hvordan du plejer et pigtail dræn hygiejnisk korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Ascitespunktur (Sygeplejerske)

Assistere lægen ved en udtømning af overskydende væske fra bughulen (ascites).

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

08:45

Se video
Icon VR TRAINER

Sugning af trakealkanyle

Lær hvordan man udføre en sugning af en trakealkanyle, for at sikre frie luftveje.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

3:45

Se video
VR TRAINER

Glasgow Coma Skala (GCS)

Lær hvordan du skal vurdere en patients bevidsthedsniveau

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:45

Se video
VR TRAINER

Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS)

Lær om tidlig opsporing af kritisk sygdom hos indlagte patienter.

Sværhedsgrad

Ekspert

Varighed

15:00

Se video
Icon VR TRAINER

Dispensering af medicin

I denne procedure lærer du om korrekt dispensering af medicin

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:25

Se video
Icon VR TRAINER

Administration af Medicin

I denne procedure lærer du om korrekt administrering af medicin

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

03:45

Se video
Icon VR TRAINER

Sondemad med bolus

Lær om proceduren for ernæring med sonde med bolus.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af Subcutan kanyle

Lær om fremgangsmåde ved fjernelse af subcutan kanyle

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

02:45

Se video
Icon VR TRAINER

Insulingivning

I denne procedure får du viden om, hvordan man korrekt administrerer insulin til behandling af diabetes

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:15

Se video
Icon VR TRAINER

Sondemad med bolus (PEG-sonde)

Lær om proceduren for ernæring med sonde med bolus (PEG).

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:45

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af ernæringssonde

Træn og få rutine i korrekt fjernelse af ernæringssonde.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:45

Se video
Icon VR TRAINER

Pleje af ernæringssonde (PEG-sonde)

Træn og få rutine i korrekt pleje af ernæringssonde (PEG-sonde).

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:45

Se video
Icon VR TRAINER

Anlæggelse af Subcutan Kanyle i overarm

I proceduren lærer du om fremgangsmåde ved anlæggelse af subkutan kanyle.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:15

Se video
VR TRAINER

Skylning af kateter à demeure (KAD) på mand

Lær hvordan du skyller urinvejskatetre (KAD) hvis det ikke fungerer.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:30

Se video
Icon VR TRAINER

Stomipleje (ileostomi)

Lær om forberedelse, påsætning, brug og bortskaffelse af stomi.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:30

Se video
VR TRAINER

Pleje af kateter à demeure (KAD) på kvinde

Lær om hygiejnisk korrekt håndtering pleje af KAD på en kvinde.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:30

Se video
VR TRAINER

Pleje af kateter à demeure (KAD) på mand

Lær om hygiejnisk korrekt håndtering pleje af KAD på en mand.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:00

Se video
VR TRAINER

Fjernelse af kateter à demeure (KAD) på mand

Lær om korrekt fjernelse af et KAD på en mand.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:15

Se video
Icon VR TRAINER

Parenteral Ernæring i Centrale venekatetre (CVK)

Lær hvordan du skal klargøre ogopsætte ernæring uden om tarmen.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:15

Se video
VR TRAINER

Fjernelse af kateter à demeure (KAD) på kvinde

Lær om korrekt fjernelse af et KAD på en kvinde.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:30

Se video
VR TRAINER

Udførelse af hånddesinfektion

Lær korrekt udførelse af hånddesinfektion før rene og efter urene opgaver, når hænderne er synligt rene og tørre.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

2:45

Se video
Icon VR TRAINER

Pleje af trakeostomi

Lær hvordan en trachealkanyle plejes så den ikke stopper til og hvordan huden omkring kanyleskjoldet renses.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

4:45

Se video
Icon VR TRAINER

Skift af trakeostomitube

Lær hvordan man skifter en trakeostomitube korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:15

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af trakeostomitube

Lær hvordan man fjerner en trakeostomitube korrekt.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

05:15

Se video
VR TRAINER

Fjernelse af Perifere venekatetre (PVK)

Lær om korrekt fjernelse af et perifere venekatetre (PVK).

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Fjernelse af Centrale venekatetre (CVK)

Lær om korrekt fremgangsmåde ved fjernelse af et centralt venekateter.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:15

Se video
VR TRAINER

Skylning af kateter à demeure (KAD) på kvinde

Lær hvordan du skyller urinvejskatetre (KAD) hvis det ikke fungerer.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:30

Se video
Icon VR TRAINER

Skylning af nefrostomikateter

Lær hvordan du skyller nefrostomikateter hvis det ikke fungerer.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Pleje af nefrostomikateter

Lær om hygiejnisk korrekt håndtering af bandageskift så risikoen for infektioner mindskes.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
VR TRAINER

Anlæggelse af Perifere venekatetre (PVK)

Lær hvordan du korrekt anlægger et PVK.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
VR TRAINER

Skift af forbinding omkring Perifere venekatetre (PVK)

Genopfrisk hvordan du skal foretage skift af forbinding omkring PVK.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

05:45

Se video
Icon VR TRAINER

Parenteral Ernæring i Perifere venekatetre (PVK)

Lær hvordan du skal klargøre ogopsætte ernæring uden om tarmen.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
Icon VR TRAINER

Stomipleje (kolostomi)

Lær om forberedelse, påsætning, brug og bortskaffelse af stomi.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
VR TRAINER

Onboarding til VR TRAINER

Nem og ensartet onboarding til hvordan du bruger VR TRAINER.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

06:00

Se video
VR TRAINER

IV-behandling med antibiotika

Lær om udpakking / opsæting af infusionspose og infusionssæt.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:35

Se video
VR TRAINER

Anlæggelse af Subcutan Kanyle

I proceduren lærer du om fremgangsmåde ved anlæggelse af subkutan kanyle.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:15

Se video
VR TRAINER

Intramuskulær injektion i sædeballen

Lær hvordan du skal foretage en intramuskulær injektion i sædeballen.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:20

Se video
VR TRAINER

Skift af forbinding omkring Centrale venekatetre (CVK)

Lær om korrekt fremgangsmåde ved pleje af et centralt venekateter.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:45

Se video
VR TRAINER

Intramuskulær injektion i skulder

Genopfrisk hvordan du skal foretage en intramuskulær injektion i skulderen.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:20

Se video
VR TRAINER

Engangskateterisation (SIK) til kvinde

Lær om korrekt udførelse af ren intermitterende kateterisation (SIK) på en kvinde.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:35

Se video
VR TRAINER

Engangskateterisation (RIK) til kvinde

Lær om korrekt udførelse af ren intermitterende kateterisation (RIK) på en kvinde.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:35

Se video
VR TRAINER

Engangskateterisation (RIK) til mand

Lær om korrekt udførelse af ren intermitterende kateterisation (RIK) på en mand.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

04:20

Se video
VR TRAINER

Engangskateterisation (SIK) til mand

Lær om korrekt udførelse af steril intermitterende kateterisation (SIK) på en mand.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:15

Se video
VR TRAINER

Anlæggelse af kateter à demeure (KAD) til mand

Opnår rutine og øgede sikkerhed i korrekt anlæggelse af kateter.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

08:35

Se video
VR TRAINER

Anlæggelse af kateter à demeure (KAD) til kvinde

Opnår rutine og øgede sikkerhed i korrekt anlæggelse af kateter.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

08:35

Se video
VR TRAINER

Anlæggelse af ernæringssonde

Træn og få rutine i korrekt anlæggelse af ernæringssonde.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:45

Se video
VR TRAINER

Smittespredning på en isolationsstue

Gør det usynlige synligt og lær om smittespredning på en isolationsstue.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

03:10

Se video
VR TRAINER

Svælgpodning (Barn / Voksen)

Udførelse af en korrekt svælgpodning på både voksen og barn.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:35

Se video
VR TRAINER

Påtagning af Værnemidler

Træning i korrekt påtagning af værnemidler inkl. udførelse af håndhygiejne.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

02:45

Se video
VR TRAINER

Aftagning af Værnemidler

Træning i korrekt aftagning af værnemidler inkl. udførelse af håndhygiejne.

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

07:30

Se video

🔐

VR TRAINER

ABCDE - systematisk tilgang til patienter med kritisk sygdom

Lær den systematiske metode, der bidrager til ro og overblik ved kritisk syge og tilskadekomne.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

12:45

Se video

🔐

VR TRAINER

Ascitespunktur (Læge)

Lær hvordan du laver en udtømning af overskydende væske fra bughulen (ascites) via en steril nål/kateter.

Sværhedsgrad

Rutineret

Varighed

06:45

Se video