Kom i gang
Partners

VR TRAINER

Vi tester og videreudvikler VR TRAINER i et godt
samarbejde med førende organisationer.

OUH - Logo Welfare Tech - Logo EU - Logo UCL - Logo Nordfyns Kommune - Logo

Syddansk OPI-pulje
2019-2021

Partners - VR TRAINER

VR TRAINER modtager støtte fra Den Europæiske Regionalfond

Som en del af Syddansk OPI-pulje 2019-2021 modtager Wacky Studio støtte fra Den Europæiske Regionalfond. Støtten går bl.a. til test, tilpasning og dokumentation af effekten ved brug af VR TRAINER.

Projektforløbet omhandler simulering af sondeanlæggelse, som giver mulighed for at personalet kan genopfriske og/eller afprøve proceduren igennem et praksis- og virkelighedsnært 3D miljø.

Det er målet med projektforløbet at teste og videreudvikle proceduren for til sidst at dokumentere effekten ved brug.

Hvad siger vores partnere om samarbejdet

Baseret på de foreløbige, positive tilbagemeldinger drøftes det allerede nu, hvorledes VR som simulation kan benyttes til en lang række andre scenarier på tværs af sundhedsfaglige områder.

Ved at indgå et OPI partnerskab med Wacky Studio, forventer vi på OUH og UCL sammen med Nordfyns Kommune, der er den tredje partner i projektet, at få kvalificeret, valideret og videreudviklet en ny og virkelighedsnær VR-løsning til træning og simulation i sygeplejen. Løsningen vil antageligt kunne understøtte håndtering og træning af en sygeplejefaglige procedure for at skabe tryghed og sikkerhed i medarbejdergruppen. Dette skal naturligvis testes og evalueres.

Projektet VR TRAINER vil desuden give de involverede parter vigtig viden i forhold til, om simulation i VR kan supplere anden undervisning og oplæring. Jeg ser et stort potentiale i, at VR TRAINER, ud over at sikre korrekt proceduregennemgang, også inkluderer de gode erfaringer, som ikke nødvendigvis fremgår af de kliniske retningslinjer. Hvis testforløbet viser gode resultater, vil VR-teknologien fremadrettet blive prioriteret som et simulationsredskab og være relevant at benytte som en del af introforløb for nye og eksisterende medarbejdere på OUH samt at koble på den teoretiske undervisning på UCL.

Mads Thorup Langelund
Fælles Innovationskonsulent på OUH & UCL,
Projektleder på OUH & UCL for VR TRAINER

Vi håber at VR TRAINER kan hjælpe med, at man føler sig tryg ved proceduren

Vores håb med VR TRAINER af praktiske procedurer, er at imødekomme de udfordringer både sygeplejestuderende og nyansatte sygeplejersker oplever når de står overfor, at skulle udføre en ny procedure, i klinikken. Der er flere der har brug for at se og prøve proceduren flere gange, før de føler sig sikre til selvstændigt at udføre den.

VR TRAINER er ikke tænkt som en erstatning for sidemandsoplæring, men som et supplement, hvor den studerende eller sygeplejersken, under rolige forhold, kan opnå muligheden for at blive tryg ved proceduren.

Fra mit kandidatspeciale, hvor vi har interviewet nyuddannede sygeplejersker, i oplæringsfasen, ved vi de føler et pres, når de igen og igen, føler de skal spørge om hjælp. Vi håber at VR TRAINER, kan lette dette pres.

Trine Ladingkær
Klinisk sygeplejespecialist,
Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S,
Odense Universitetshospital

Gode partnerskaber giver værdi fra starten

Partners - VR TRAINER

Nøglen til success skabes igennem et tæt samarbejde på tværs af fagområder.

Teknologi, innovation og partnerskaber er nøgleingredienserne, når det handler om at skabe en løsning som VR TRAINER.

Med gode partnerskaber sikres det, at VR TRAINER bliver en højt kvalificeret velfærdsteknologi, som passer til behovene hos sundhedspersonalet.

VR TRAINER er baseret på stor faglig indsigt, hvor partnerskaberne bidrager med værdifuld viden, erfaring og indsigt. Dette er et helt centralt element i et samarbejde omkring kvalificering og test af sundheds- og velfærdsteknologi.

Hent vores guide:

Den Ultimative Guide
til Virtual Reality
i Sundhedssektoren

Hent guiden her Den ultimative guide til Virtual Reality i sundhedssektoren