Kom i gang

Du får automatisk adgang til den fulde video, når du køber adgang til VR TRAINER

Minimering af fejl

Træn de kliniske procedurer i et realistisk 3D miljø og øg fagligheden og minimere fejl.

Skaber øget tryghed

Gentag de kliniske procedurer så ofte det er nødvendig og øg trygheden.

Motiverede medarbejdere

Ved minimering af fejl og øget faglighed holdes der fokus på det som er vigtig i en travl hverdag.

Beskrivelse

I denne procedure får du viden om, hvordan du træner systematisk vurdere en patients bevidsthedsniveau.

I denne procedure opnår du viden om Glasgow Coma Skala (GCS), som er en systematisk metode til at vurdere en patients bevidsthedsniveau.

Du opnår viden om rækkenfølge og hvordan du skal vudere: Øjenåbning, Verbal respons og Motorisk respons. Du lærer også om hvordan du skal tolke værdierne og hvad du skal være særlig opmærksom på undervejs.

Som bonus, har patienten variable udfald på GCS scoren, så du skal tage stilling til forskellige værdier med forskelligt bevidsthedsniveau til følge. Det giver et en ekstra grad af realisme på en ny og forstærkende måde.

Denne procedurer kan med fordel kombineres med Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS)

Fakta

Sværhedsgrad

Begynder

Varighed

04:45

Trin i proceduren

15 stk.

Alle procedurer er baseret på procedurebeskrivelser som anvendes i Region Syddanmark.

VR TRAINER
VR TRAINER