Kom i gang

Du får automatisk adgang til den fulde video, når du køber adgang til VR TRAINER

Minimering af fejl

Træn de kliniske procedurer i et realistisk 3D miljø og øg fagligheden og minimere fejl.

Skaber øget tryghed

Gentag de kliniske procedurer så ofte det er nødvendig og øg trygheden.

Motiverede medarbejdere

Ved minimering af fejl og øget faglighed holdes der fokus på det som er vigtig i en travl hverdag.

Beskrivelse

I denne procedure får du viden om, hvordan du træner systematisk opspore afvigende vitalværdier på en patient tidligt.

I denne procedure opnår du viden om Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS), som er en systematisk metode til at opspore afvigende vitalværdier tidligt.

Du opnår viden om rækkenfølge og hvordan du skal måle: Respirationsfrekvens, Saturation, Systolisk blodtryk, Puls, Bevidsthedsniveau gennem Glasgow Coma Skala (GCS) og Temperatur. Du lærer ligeledes om hvordan du skal indrapportere værdierne og hvad du skal være særlig opmærksom på undervejs.

Som bonus, har patienten variable udfald på TOKS værdierne, så du skal tage stilling til forskellige TOKS scores, TOKS farver, observationshyppigheder og handlingsalgoritmer. Det giver et en ekstra grad af realisme på en ny og forstærkende måde.

Denne procedurer kan med fordel kombineres med Glasgow Coma Skala (GCS) og Udførelse af hånddesinfektion

Fakta

Sværhedsgrad

Ekspert

Varighed

15:00

Trin i proceduren

60 stk.

Alle procedurer er baseret på procedurebeskrivelser som anvendes i Region Syddanmark.

VR TRAINER
VR TRAINER