Databehandleraftale

Se alle nuværende aftaler med databehandlere

Sidst gennemgået d. 28-07-2021

Databehandleraftalen (DPA) mellem din organisation / virksomhed og VR TRAINER ApS fungerer som en instruktion til os i, hvordan vi er forpligtede til at behandle dine samt andre kunders og partneres data jf. EU-lovgivningen om persondata (GDPR).

DPA hjælper med at opfylde overførselskrav i henhold til GDPR. Vores DPA er præ-underskrevet af VR TRAINER ApS og bliver juridisk bindende ved modtagelse af det gyldigt udfyldte dokument.

Det eneste du skal er:

  • Hent og underskriv vores DPA og returner den til os.
  • Vi giver besked når vi har modtaget og godkendt DPA'en.

Hent Databehandleraftale