Hvornår skal jeg overveje Virtual Reality?

Hvornår er man klar til at kaste sig over en teknologi som Virtual Reality? Hvad skal man være opmærksom på, hvilke forudsætninger kræver det og hvordan sikres det, at Virtual Reality i det hele taget er det rette valg?

Igennem vores arbejde med Virtual Reality og softwareudvikling generelt er det vores erfaring, at grundig behovsafklaring og kompetent sparring tidligt i processen helt klart kan betale sig. I dette kapitel ser vi nærmere på, hvilke overvejelser du bør gøre dig, før du går i gang med Virtual Reality.

Hvilket problem løser vi egentlig?

Det lyder måske som et underligt spørgsmål, men faktisk er dette det springende punkt og helt afgørende for, om projektet i sidste ende bliver en fiasko eller succes. Det kan derfor godt betale sig at bruge ekstra tid på en grundig behovsafdækning, før man går i gang. Det er enormt vigtigt at sikre, at løsningen rent faktisk løser de udfordringer, man står overfor.

Det er nu tid til at se på hvilke teknologier, som passer til løsningen af selve problemet. Det skal her understreges, at man ALTID skal vælge teknologi efter hvilket problem, man står overfor og ALDRIG den anden vej rundt. Vi er efterhånden stødt på en del som forelsker sig i en teknologi, for herefter at “opfinde” et problem, så anvendelsen af teknologien kan bruges.

Vi anbefaler at være objektiv og afsætte ressourcer til at undersøge de forskellige teknologier der findes. Undersøg hvad deres styrker er hver især, og sæt dig ind i f.eks. hvor Virtual Reality, Augmented Reality (AR) eller Mixed Reality m.fl. med fordel kan benyttes. Man behøver ikke opnå ekspertviden, men en basisviden der gør én i stand til at forstå teknologierne, og hvor de mest optimalt kan anvendes.

Vores erfaring: Det kan betale sig at bruge tid på at undersøge teknologierne, og de muligheder disse tilbyder. Det sikrer ofte et bedre samarbejde og en bedre løsning.

Sondeanlæggelse - VR TRAINER

Erfaring fra andre brancher

Hvad har sundhedssektoren med industrien at gøre? Faktisk er der stor lighed i f.eks. jobtræning i Virtual Reality, uanset hvilke branche man befinder sig i set fra et softwaremæssigt synspunkt. Man anvender mange af de samme principper, interaktioner, feedback, brugergrænseflader, kode osv. Derfor kan man med fordel se på lignende løsninger, som er blevet implementeret i andre brancher. På den måde får man en idé om, hvad der er muligt, og om dette imødekommer forventningerne.

Erfaringerne fra andre brancher, kan så inddrages i researchmaterialet og derefter vises til virksomheden, som skal udvikle løsningen. Ud fra vores erfaring er dette en god måde at gribe det an på. Det giver gode betingelser og hjælper forventningsafstemningen godt på vej, hvilke ofte kan være svært, hvis ikke virksomheden som udvikler løsningen har lavet lignende løsninger.

Vores erfaring: Det kan betale sig at bruge tid på at undersøge, om der findes lignende løsninger i andre brancher. Tag kontakt og hør om deres erfaringer.

Sondeanlæggelse - VR TRAINER

Hvem skal bruge løsningen?

Det kan betale sig at få klarlagt tidligt i forløbet, hvem der skal anvende løsningen. Måske lyder det som et relativt enkelt spørgsmål, men ofte er det alligevel ikke så ligetil. Spørgsmålet dækker over flere ting, og vi anbefaler derfor at man bruger tid på at få belyst disse ting, før man fortsætter.

Skal løsningen anvendes af personale eller patienter?

Der kan være stor forskel på, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud afhængig af målgruppen. F.eks. kan personalet have modtaget forudgående træning og anvende den nye løsningen ofte, hvilket gør at løsningen kan være meget mere kompleks. Når det drejer sig om patienter som bruger VR, kan det derimod ofte være lige omvendt, og derfor skal man være særlig opmærksom her. F.eks. kan det være den første, og måske eneste gang, patienten prøver løsningen, eller der kan være tale om funktionsnedsættelser hos patienten, som kan give ekstra udfordringer.

Det næste man skal være opmærksom på er krav til hygiejne. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt dette dette punkt er, hvis man ønsker at implementere løsningen. Når det kommer til VR-headsets, så er der på nuværende tidspunkt meget stor forskel på, hvor godt disse kan rengøres. Mange VR-headsets er slet ikke egnet til sundhedssektoren, da materialet som disse er lavet af ikke kan rengøres tilstrækkelig, og derfor bør man undgå dem.

Skal løsningen anvendes “onsite” eller er som en fast installation?

Det kan have stor betydning om løsningen skal anvendes “onsite” eller være fast monteret i et lokale. Hvis der er tale om, at løsningen skal benyttes på den enkelte afdeling efter behov, så skal det være et setup, som er flytbart og nemt at opsætte. F.eks. så vil det her give mening at benytte et såkaldt Standalone VR-headset, såsom Oculus Quest eller et Pico, da disse ikke kræver en PC, kabler eller anden tilslutning for at kunne bruges. Denne type VR-headset har dog ikke lige så kraftig en hardware i forhold til et PC VR-headset, hvilket kan betyde man må gå på kompromis med kvaliteten af brugergrænsefladen, men til gengæld får man så mobilitet.

Der er også en væsentlig prisforskel på de to setups, da et PC VR-headset, som ordet antyder, kræver en PC for at fungere, hvor et standalone VR-headset virker ud af boksen. Summa summarum er, at et PC VR-headset egner sig bedst som fast installation og Standalone VR-headset egner sig bedst, hvis man ønsker et flytbart setup. Derfor er det en god idé at vælge VR-headset, efter hvad der stilles af krav til anvendelse.

Vores anbefaling

Det kan betale sig at bruge tid på at undersøge teknologierne, og de muligheder disse tilbyder. Det er værdifuld når man arbejder med problemløsning, og det er vores anbefaling, at bruge ekstra tid på dette. Det samme gælder når det handler om, at blive helt skarp på, hvilket problem løsningen i sidste ende skal løse. Vi anbefaler også, at ekstra bruge tid på at undersøge, om der findes lignende løsninger i andre brancher. Tag kontakt og hør om deres erfaringer, ofte er folk meget venlige og deler gerne deres erfaringer, og det kan du få stor gavn af.

Til sidste anbefaler vi, at du klarlægger hvem løsningen henvender sig til og hvilke krav, der stilles til anvendelse. Er der tale om personale, eller patienter, og skal løsningen være flytbar, eller er en fast fast installation at fortrække. Det betyder noget i forhold til valg af VR-headset, krav til faciliteter og i sidste ende økonomien.

Hent vores guide:

Den Ultimative Guide
til Virtual Reality
i Sundhedssektoren

Hent guiden her Den ultimative guide til Virtual Reality i sundhedssektoren