Virtual Reality

Hvordan kan Virtual Reality blive en værdifuld medspiller?

Tilbage til blog
Hvordan kan Virtual Reality blive en værdifuld medspiller?

Virtual Reality er en utrolig alsidig teknologi, hvor mulighederne er mange, og man er kun i den begyndende fase, hvor der stadig udforskes og eksperimenteres. Under de rette forudsætninger kan lige netop denne teknologi blive en værdifuld medspiller i hverdagen.

For at få de bedste forudsætninger og sikre, at Virtual Reality skaber størst værdi, kan det betale sig at gå struktureret til værks. Det er vores erfaring, at hvis man allerede fra starten af arbejder ud fra en klar strategi, øges succesraten markant, når den endelige løsning skal implementeres og efterfølgende i drift.

I dette kapitel ser vi på nogle af de områder, vi anbefaler at arbejde med for at sikre, at Virtual Reality kan blive en værdifuld medspiller.

Gode overvejelser du bør gøre dig

I dette afsnit har vi samlet nogle af de områder, vi synes er vigtige at arbejde med og være særlig opmærksom på. Der er her ikke tale om en projektstyringsmodel, men mere nogle gode overvejelser, man bør gøre sig, som bygger på vores erfaringer.

Vision

Først og fremmest skal der defineres en klar vision, ambition og succeskriterier for løsningen. Det handler om at have en klar retning fra start og tidligt i forløbet være bevidste om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at den endelige implementering kan betegnes som værende en success eller ej.

Det er vores erfaring, at der alt for ofte ikke bliver tilstrækkeligt evalueret i udviklingsforløbet og efter implementering. Når man arbejder med softwareudvikling, uanset om det er Virtual Reality eller ej, så er brugerinvolvering en helt central del af processen. Hvordan brugeren i sidste ende vælger at interagere med løsningen kan være svær at forudsige. Hvad der er logiske designmønstre for dig, er det ikke nødvendigvis for brugeren. Derfor anbefaler vi, at man inddrager brugerne, tester grundigt og sikrer, at der efter implementering måles på de opsatte succeskriterier. På den måde har man de bedste forudsætninger for at justere og finpudse undervejs og sikre at løsningen imødekommer forventningerne hos brugerne.

Virtual Reality Guide - VR TRAINER

Analyse

Som vi har nævnt tidligere, så det vigtigt at vælge teknologi efter hvilken problemstilling, man står overfor. Derfor er det helt essentielt at lokalisere, hvilke udfordringer man står overfor, og herefter analysere dem, så man kan vælge hvilke teknologi, som egner sig bedst hertil. Det er vores erfaring, at denne fremgangsmåde giver det bedste resultat, og derfor anbefaler vi, at du gør det samme.

Helt konkret betyder det, at før den egentlige udvikling kan påbegyndes, skal der udarbejdes en analyse, hvor alle elementer i løsningen klarlægges. På baggrund af analysen får man et overblik over den samlede løsning, og kan altså her vælge hvilken teknologi, som egner sig bedst. Der findes mange måder at lave selve analysen på, og ofte afhænger det af hvilken virksomhed man samarbejder med. Derfor er det vigtig at have et tæt samarbejde med god sparring og kommunikation, så analysen bliver så grundig som mulig.

Eksistensberettigelse

Det handler nu om at stoppe op og træde et skridt tilbage for at se på, om der rent faktisk nu også er berettigelse for denne løsning. Det lyder måske en smule underligt, men faktisk er dette et helt essentielt punkt. Vi har igennem tiden erfaret, at det langt fra er alle softwareløsninger, som skulle have haft sin gang på jord. Ofte har forarbejdet været dårligt, løsningen mangelfuld og der hersker i det hele taget tvivl om, hvorvidt der rent faktisk løses et behov hos brugeren. Vi kan ikke understrege nok, at hvis forarbejdet ikke er tilstrækkeligt, og det ikke står helt klart hvilket behov man løser, så skal man ikke fortsætte. Det er langt fra alle idéer, som bør realiseres og det er der ofte god grund til. Det kan være svært, men man skal kunne begrave de idéer som ikke opfylder de nødvendige krav.

Virtual Reality Guide - VR TRAINER

Køreplan

Som ordet antyder, så handler det om at have en plan. En konkret plan for hele projektforløbet, herunder at opdele projektet i overskuelige faser og delmål. Det er helt essentielt, at der er aftaler på plads, og forventningerne er afstemt. Få alt på skrift og få udspecificeret de områder, du er i tvivl om. Faktisk må der ikke være områder, som kan tolkes på flere måder, eller hvor der kan opstå tvivl. Det er dig, som skal sikre, at du i sidste ende modtager præcis det, som passer til dine forventninger. Selvom det giver sig selv for mange, så er det vores erfaring, at dette ofte er et område, som giver udfordringer. Derfor må alle parter gøre deres for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvad der i sidste ende skal leveres og hvornår.

Vores anbefaling

Arbejder man ud fra ovenstående områder, så er det vores erfaring, at man er godt på vej. Det kan betale sig at bruge ekstra tid på forarbejdet, før man når til selve udviklingsforløbet. Det giver de bedste forudsætninger og sikrer, at man i sidste ende står med solid løsning, som kan blive en værdifuld medspiller.

Hent vores guide:

Den Ultimative Guide
til Virtual Reality
i Sundhedssektoren

Hent guiden her Den ultimative guide til Virtual Reality i sundhedssektoren