Virtual Reality

Hvad tilføjer Virtual Reality til fremtidens læringsmiljøer?

Tilbage til blog
Hvorfor Virtual Reality er som skabt til Sundhedssektoren?

Virtual Reality er et dynamisk læringsmiljø, hvor det er trygt og risikofrit at fejle. Teknologien er mere inkluderende, visuel og man er en aktiv del læringen.

I denne artikel ser vi nærmere på nogle de aspekter, som Virtual Reality kan tilføre traditionel læring. Artiklen er skrevet på baggrund af de erfaringer vi har gjort os, i vores arbejde med Virtual Reality til Sundhedssektoren.

Læring ved at opleve

Når man benytter Virtual Reality, vil man ofte få en oplevelse af, at være opslugt af den virkelighed man bliver transporteret ind i. Derved får man en oplevelse af, at være til stede, hvilket kan gøre Virtual Reality til et særdeles stærkt læringsmiljø. Fokus bliver rettet mod oplevelsen, og forstyrrelser fra den “virkelige” verden lukkes ude, hvilket kan gøre hele læringen langt mere inkluderende.

Der kan f.eks. være tale om en sygeplejerskeelev, der skal øve en sondeanlæggelse som en del af omboardingen, på en afdeling. Ved at øve i et virkelighedstro 3D miljø, som ligner det eleven møder på afdelingen, kan læringen blive forstærket på en måde, som kan være svær at opnå, ved traditionel læringen.

Ved at anvende Virtual Reality, kan læringen blive langt mere dynamisk og inkluderende, da der her er tale om en aktiv læringsform. Sådan en læringsform er meget anderledes, end det man oplever ved traditionel læring, hvor eleven modtager læring langt mere passivt. Denne teknologi kan derfor være et værdifuldt supplement, til værktøjskassen og en god læringsform.

Sondeanlæggelse - VR TRAINER

Læring som du husker

Vi kender alle udtrykket “learning by doing”, som handler om at danne sine egne erfaringer, mens man lære. På dansk anvendes udtrykket Erfaringspædagogik, hvor det væsentlige er, at erfaring er et tovejs-forhold. På den ene side er modtageren aktiv, i forhold til sin direkte omverden og på den anden side, må modtageren selv tage følgerne af sine prioriteringer, beslutninger og handlinger. Når man anvender Virtual Reality til læring, er der, som tidligere nævnt, tale om en aktiv læringsform. Den enkelte bliver transporteret ind i en anden virkelighed, og er her aktiv, i forhold til de inkorporerede læringselementer.

Virtual Reality passer godt til denne læringsform, da man nemmere kan huske oplevelserne, fordi læringen er langt mere visuel og inkluderende. At kunne træde ind i en virtuelle verden, og øve scenarier som ligner virkeligheden, kan gøre det nemmere at koble teori og praksis. Dette er er ofte en udfordring for mange, og derfor er denne læringsform et meget interessant supplement.

Læring som er risikofri

Ved at anvende Virtual Reality får man et læringsmiljø, som er trygt og hvor det er tilladt at fejle, helt risikofrit. Det giver nogle helt unikke muligheder, og gør Virtual Reality til en interessant teknologi, at inddrage i fremtidens læringen. Hvis vi ser på mulighederne i sundhedssektoren, så er det helt oplagt at anvende Virtual Reality til simulationstræning. F.eks. kan risikofyldte situationer, som tidligere har været svære og til tider helt utilgængelige at øve, nu øves virtuelt.

Virtual Reality tilfører mange nye og spændende aspekter, som med fordel kan kombineres med traditionel læring. Da der stilles større og større krav til det sundhedsfaglige personale, hvor erfaring og rutine er en nødvendighed, må en teknologi som Virtual Reality være med i de overvejelserne. At kunne genskabe virkelig situationer virtuelt, og øve dem risikofrit, er et oplagt element til fremtidens læringsmiljøer.

Sondeanlæggelse - VR TRAINER

Hvordan ser fremtidsudsigterne ud?

Virtual Reality er en teknologien i den spæde start, og der eksperimenteres stadig meget. Erfaringerne er derfor begrænset og det kan ofte være svært at se, hvordan teknologien skal passe ind i fremtidens læringsmiljøer. Kan denne læringsform skabe værdi i forhold traditionel læring og giver det overhovedet mening at starte på?

Svaret er ja! Det giver rigtig god mening, at starte på Virtual Reality, man skal bare huske, at det er indholdet som afgøre kvaliteten af læringen. Virtual Reality er ikke en automatisk garanti for revolutionerende ny og banebrydende læring. Det hele afhænger af det indhold man producerer, og kvaliteten heraf. Det skal udvikles på baggrund erfaringer, fra traditionel læring, og derefter videreudvikles til Virtual Reality.

F.eks. er alle procedurer i VR TRAINER udviklet på baggrund af eksisterende procedurebeskrivelser, som allerede anvendes i sundhedssektoren. Virtual Reality er valgt, fordi teknologien understøtter et læringsmiljø, som er mere visuelt og praktisk orienteret. Der er her set på problemstilling først, og valgt teknologi derefter, hvilket altid skal være tilfældet.

Fremtiden for Virtual Reality ser lovende ud, og vi bliver hele tiden bedre til at forstå mulighederne i teknologien. Det tager ofte tid, at afdække hvordan en teknologi passer ind i hverdagens behov - det skal man huske på. Der er bestemt muligheder som bør udnyttes, og som kan være et yderst værdifuldt supplement, til fremtidens læringsmiljøer.

Hent vores guide:

Den Ultimative Guide
til Virtual Reality
i Sundhedssektoren

Hent guiden her Den ultimative guide til Virtual Reality i sundhedssektoren