Virtual Reality

Hvorfor Virtual Reality er som skabt til Sundhedssektoren?

Tilbage til blog
Hvorfor Virtual Reality er som skabt til Sundhedssektoren?

Virtuel Reality anvendes allerede mange steder på sundhedsområdet, det spænder fra diagnose, behandling, som f.eks. kirurgi, rehabilitering og rådgivning.

Når du første gang stifter bekendtskab med Virtual Reality, kan det være svært at forestille sig hvordan det skal skabe værdi i din hverdag. Du har måske set et par eksempler og dit førstehåndsindtryk er blandet. Måske har det i virkeligheden rejst flere spørgsmål end det har besvaret. Hvordan kan Virtual Reality skabe værdi i sundhedssektoren? Passer Virtual Reality overhovedet ind i sådan en travl hverdag? Er Virtual Reality ikke bare en gimmick som forsvinder igen? Spørgsmålene kan være mange og det er måske ikke så ligetil, ved første øjekast.

En vigtig del af vores arbejde med Virtual Reality er ikke kun, at tænke kreativt, være løsningsorienteret og skrive kilometer af kode. Vi er også ambassadører og fortalere for Virtual Reality med den fornemme opgave, at afmystificere hvad det er og hvordan det kan skabe værdi.

Lad os se lidt nærmere på hvordan Virtual Reality kan bruges i sundhedssektoren, og hvorfor vi synes det er et godt match.

Job- / simulationstræning i Virtual Reality

Vi begynder med at se på Virtual Reality, som et middel til at uddanne sundhedspersonale. Her kan personalet f.eks. lave “hands on” træning i et virkelighedsnært 3D miljø, hvor man frit kan bevæge sig rundt og der kan fejles risikofrit.

Træningsøvelserne er baseret på eksisterende procedurebeskrivelser, kombineret med visuelle virkemidler, grundige didaktiske overvejelser og læring for øje. På den måde får brugerne (personalet) en realistisk oplevelse af, hvad der venter i den virkelige situation.

Virtual Reality skal ikke ses som en erstatning for eksisterende undervisningsmetoder, men derimod som et supplement til hvad man gør i dag. Det handler om, at skabe de bedste forudsætninger for sundhedspersonalet, så der skabes øget tryghed og minimering af fejl.

Med andre ord, så giver Virtual Reality unik mulighed for, at skræddersy et scenarie til præcis den træningssituation der er behov for. Dette kunne f.eks. være procedurer som Sondeanlæggelse, Kateteranlæggelse eller Anlæggelse af ernæringssonde. Brugt rigtigt vil det uden sammenligning være et meget værdifuldt værktøj, at have i værktøjskassen.

360° video i Virtual Reality

Løsninger baseret på 360° video er også blevet populært. I stedet for kun, at vise brugeren enkelte områder, i et miljø, får de nu lov at opleve det fulde miljø, i al sin pragt. Brugeren kan selv bestemme, hvilken retning denne vil se og dermed selv bestemme hvad der opleves. Selvom det kan være udfordrende, når man gerne vil lave en lineær fortælling, er det også befriende at afgive mere kontrol til brugeren.

Der kan f.eks. være tale om optagelser fra en operationsstue, fiktive historier med skuespillere, som følger et manuskript, eller andet som indgår. Ofte som en form for interaktiv fortælling, hvor brugervalg er en aktiv del af forløbet. Der er allerede udviklet løsninger til demente, smertelindring og trænings scenarier.

I forhold til en Virtual Reality løsning lavet i 3D, har man ikke de samme muligheder for, at bevæge sig frit rundt i løsninger baseret på 360° video. Denne type Virtual Reality er dog stadig et rigtig godt supplement til værktøjskassen, og bør helt sikkert bruges de steder hvor det giver mening.

Vi har selv produceret løsninger med brug af 360° video sammensat til en interaktiv app til smartphones. Du kan læse mere om hvordan vi løste opgaven for Novozymes

Vores anbefaling

Virtual Reality er stadig i sin spæde start - udfordringen er, at finde ud af hvordan teknologien passer ind og skaber værdi. Det kræver viden, indsigt og vision, at omfavne en ny teknologi som Virtual Reality. At kunne træne i et virkelighedsnært 3D miljø, eller benytte Virtual Reality til smertelindring, er kun begyndelsen. Potentialet i sundhedssektoren er enormt, og i de kommende år vil Virtual Reality, uden tvivl, blive brugt mere og mere, i takt med, at flere får øjnene op for det store potentiale.

Hent vores guide:

Den Ultimative Guide
til Virtual Reality
i Sundhedssektoren

Hent guiden her Den ultimative guide til Virtual Reality i sundhedssektoren