Sundhedsinnovation

Offentligt-private samarbejde: Det har vi lært indtil nu

Tilbage til blog
Offentligt-private samarbejde: det har vi lært indtil nu

Vi er en meget innovativ og agil virksomhed, som er rigtig gode til at løse problemer. Det har vist sig, at passe rigtig godt til måden man innoverer på, i sundhedssektoren.

I denne artikel ser vi nærmere på nogle af de erfaringer, som vi har gjort os med det samarbejdet, der har dannet grundlag for udviklingen af VR TRAINER.

Gatekeeperen: Den direkte vej til det gode samarbejde

Når man skal starte et udviklingsprojekt, skal man gøre sig nogle grundige overvejelser før man begynder. Da vi fik idéen til VR TRAINER stod det hurtigt klart, at vi havde behov for partnere, der kunne deltage og bidrage aktivt med knowhow og sparring, på det sundhedsfaglige område. Det var et område vi ikke selv havde tilstrækkelig viden indenfor, eller havde adgang til relevante fagpersoner. Derfor blev første milepæl, at udarbejde en strategi for, hvordan vi kunne få adgang til relevante fagpersoner, der kunne sparre med knowhow, igennem udviklingsforløbet.

I vores strategi introducerede vi bl.a. idéen om en Gatekeeper, der handler om, at have én eller flere personer, der er kontaktpunkt ind i organisationen. Gatekeeperen er et vigtig aktiv, der bistår som bindeled til relevante fagpersoner, men også som ambassadør og fortaler for projektet. Et godt samarbejde med Gatekeeperen er helt uundværligt, da det sikrer gode vilkår, for fremdrift i projektet.

Gatekeeperen har f.eks. sikret os adgang til rette fagpersoner, som var grundig briefet omkring projektet og som blev udvalgt, fordi de synes det var spændende og havde lyst til at hjælpe. Det har betydet, at vi har fået kontakt til fagpersoner, der er højt kvalificerede ildsjæle og som brænder for projektet. Det har givet et kæmpe boost, og gjort at VR TRAINER er blevet langt mere kvalificeret.

Vores erfaring er, at hvis de rette mennesker er en del af projektet, så opstår der en helt særlig energi, hvor alle hjælper hinanden og brænder for. at det skal blive en succes. Dette er en enormt kreativ og givende process, som i sidste ende afspejler sig i kvaliteten, af det endelige produkt.

Sondeanlæggelse - VR TRAINER

Sparring, knowhow og fælles teknologiforståelse

Vi kan ikke understrege nok, at når man beskæftiger sig med softwareudvikling, så er det helt altafgørende, at have stor indsigt og viden om målgruppen. Det handler om at forstå, de problemstillinger målgruppen står overfor og hvordan man løser dem tilfredsstillende. Dette er en svær disciplin og kan ikke løses uden et tæt samarbejde, igennem hele projektforløbet.

VR TRAINER er et godt eksempel på et tæt samarbejde, hvor analyse og behovsafdækning er udarbejdet, ved fælles hjælp. Det er sket på baggrund af de udfordringer som sygeplejerskerne i sundhedssektoren ofte står overfor. Her er VR TRAINER udviklet med henblik på, at sikre bedre introduktionsforløb for de nyuddannede, igennem træning af procedurer i Virtual Reality. Målgruppen er blevet involveret i udviklingsarbejdet tidligt og har bidraget til løbende test og justering.

Vores samarbejde med de offentlig parter, Odense Universitetshospital og UCL - Erhvervsakademi & Professionshøjskole, har på mange områder været lærerigt. Vi er en meget innovativ og agile virksomhed, som er rigtig gode til at løse problemer. Det har vist sig, at passe rigtig godt til måden man innoverer i sundhedssektoren. Alle parter har bidraget med stor indsigt og erfaring, fra deres respektive fagområder. Dette har dannet grundlag, for et unikt samarbejde, og det har kun været en positiv oplevelse.

Sundhedssektoren kan blive bedre til at beskrive deres behov

Det er ofte den private virksomhed, som får en god idé til et produkt, der kan løse en given problemstilling, men sådan har det ikke været med VR TRAINER. Her er ideen og projektet udviklet i tæt samarbejde, mellem de offentlige parter. Ved at få indsigt i konkrete udfordringer, i sundhedssektoren, har vi haft mulighed for at byde ind med sparring og knowhow, som på kort tid har resulteret i en konkret løsning.

Som softwareudviklere, uden en sundhedsfaglig baggrund, er der helt sikkert nogle erfaringer fra vores samarbejde, som kan komme andre til gavn. At gå sammen på tværs af fagligheder og løse problemstillinger, har været en meget innovativ og effektiv process. Det kan ikke understreges nok, at dette må være vejen frem, hvis man vil sikre. at løsningerne rent faktisk også løser de udfordringer man har i sundhedssektoren.

VR TRAINER er en del af Syddansk OPI-pulje 2019-2021 igennem Welfare Tech og har modtaget støtte fra Den Europæiske Regionalfond. Her har vi løbende haft en dialog om projektet og vores oplevelser. Det har været med til at sætte fokus på, at sundhedssektoren kan blive bedre til, at beskrive deres behov, så virksomhederne kan byde ind og udvikle løsninger der passer.

Du kan læse hele artiklen her: Hjælp virksomhederne - Sundhedssektoren kan blive bedre til at beskrive deres behov

Hent vores guide:

Den Ultimative Guide
til Virtual Reality
i Sundhedssektoren

Hent guiden her Den ultimative guide til Virtual Reality i sundhedssektoren