Dine rettigheder

Politik, der gælder for dig når du bruger dette websted eller vores andre produkter

Sidst gennemgået d. 21-07-2021

Hvis du har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til behandlingen. Du kan se de enkelte rettigheder nedenfor.

Skulle du vælge at gøre brug af dine rettigheder, som f.eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, bedes du rette henvendelse til os via e-mail hello@vrtrainer.dk. Når vi har modtaget din e-mail og din identiteten er verificeret sætter vi kan gang i processen.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få udleveret information om dette, samt formål og lovhjemmel.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i måde vi behandler dine personoplysningerne. En indsigelse vurderes fra gang til gang.

Ret til at bede om begrænsning

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplsyninger. I visse tilfælde kan du bede om at få begrænset behandlingen af personoplsyninger, hvis du ikke ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen af personoplsyninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke, så kan du til en hver tid trække dette tilbage og herefter vil behandlingen af personoplysninger ophører.

Ret til at bede om berigtigelse

Måtte personoplysninger vi behandler om dig være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk her, at der kun er tale om personoplysninger du selv har givet os.

Ret til at bede om sletning

Du har ret til at bede om, at blive slettet. Hvis du benytter dig af denne rettighed er den ikke endegyldig, da der vil være visse data som ikke kan slettes pga. anden lovgivning, eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare dine personoplysningerne.

Ret til at klage

Du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du måtte have spørgsmål eller et ønske om at klage.